لطفا قبل از واریز به نکات زیر توجه نمائید …

  1. دوست عزیز دریافت اطلاعات زیر صرفا جهت پیگیری در صورت بروز مشکل در پروسه خرید می باشد. ما امین اطلاعات شما هستیم.
  2. گروه بهبود ضمانت میکند پس از خرید تا سه روز کاری درصورت نارضایتی هزینه به زبان آموز با کسر ده هزار توامن هزینه لایسنس برگردانده شود.
  3. پس از پرداخت لایسنس و لینک اپلیکیشن را از شماره ۰۹۱۴۸۰۵۱۱۲۴ درخواست نمائید.
  4. اگر چنانچه پرداخت از طریق سایت برای شما مقدور نمیباشد هزینه را به شماره کارت ۵۸۹۴۶۳۱۵۹۱۲۲۱۱۷۱ بنام عفت حسینزاد بهبود واریز نمائید.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه