یکی از روش های بخاطر سپاری و یاد آوری آسان لغات انجام آزمون است.  بخصوص در مورد کتاب ۵۰۴ که دوستان برای آزمون های مختلف مطالعه می کنند ضروری است که اطلاعات خود را بیازمایید و در حین انجام آزمون مطمئنا با لغات بیشتری آشنا خواهید شد. وقتی مرتب آزمون ها را انجام دهید نه تنها تنوعی در روند یادگیری خود ایجاد میکنید بلکه مرتب لغاتی را که از قبل آموخته اید را نیز می توانید مرور کنید.
[us_single_image image=”6651″ size=”medium” align=”center” style=”shadow-1″]
[us_blog columns=”3″ items=”” categories=”%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-504″ layout=”smallcircle” show_date=”1″ show_author=”1″ show_categories=”1″ show_tags=”1″ show_comments=”1″ show_read_more=”1″]